"Meningsskiljaktigheter löses med kniv"

”Meningsskiljaktigheter löses med kniv”