Krönika: Tisdag är den grymmaste av dagar. Det är en dag som enligt mig har spelat ut sin roll och inte längre fyller någon egentlig funktion. Tisdag känns som veckans blindtarm, den finns där men ingen vet varför eller dess syfte. Många tycks se den som endast en språngbräda till onsdagen.

Det finns en global föreställning om att måndag är veckans värsta dag. Det talas till och med om en så kallad ”måndagskänsla”, att man är allmänt sur och motvalls. Eftersom måndagar får klä skott för vårt oförblommerade hat blir förväntningarna på arbetsprestation ofta väldigt låga. Det känns som ingen förväntar sig stordåd från någon på en måndag. ”Det är måndag” säger någon och ler när man beter sig dumt åt.

Enligt en amerikansk studie anser vi att tisdagar är minst lika jobbiga som måndagar. Det är alltså en myt med miserabla måndagar. Tisdag är även den dag som vi upplever som stressigast i veckan. Detta tror jag hör ihop med att vi gärna skjuter upp alla problem på måndagen eftersom vi mjukstartar samtidigt som ingen förväntar sig något från oss.

Personligen uppskattar jag måndagar. Med söndagens förtätade ångestkänsla i bakhuvudet vill jag ofta förändra mitt liv. Det nya livet verkar alltid börja på måndagar. Det är då dags att komma bort från helgens utsvävningar och styra upp sitt liv, igen. Klasskamraterna eller arbetskamraterna ger ett nytt och fräscht intryck och man tenderar att dra över på kafferasterna. Men detta är okej, eftersom det är måndag. Sen kommer tisdagen och dödar allt i sin väg. Då finns det inte längre någon pardon. Samtalsämnena är uttömda och man har en ocean av arbetstid framför sig att slå ihjäl. Att blicka framåt mot onsdagen är en klen tröst. Det då är lika långt åt alla håll och känns därför helt utsiktslöst.

Min slutsats är att tisdagen kommer allt för billigt undan när den lömskt släpar sig fram i måndagens kölvatten som en ond tvilling. För mig råder det absolut inget tvivel om vilken dag som är värst. Jag hoppas att tisdagen tar på sig mera av sitt ansvar och slutar huka sig bakom måndagens rygg. För mig är tisdagen den nya måndagen.