Vett och netikett: Att vara förälder till ett barn som spelar tv-spel och dataspel, alltså håller på med e-sport, är kanske inte alltid så lätt. Därför har ungdoms- och spelhobbyförbundet Sverok släppt gratisboken Föräldrar och E-sport – att vara förälder till en e-sportare.
– Föräldrar kan bidra till att skapa positiva normer kring spel, något som går förlorat om vuxennärvaron uteblir, säger Nicholas Ranégie, projektkommunikatör på Sverok.

foraldrarEsport1Varför behövs den här boken?
– Den här boken behövs för att fylla glappet i kunskap kring onlinespel som finns mellan föräldrar och unga. Mycket av det som händer i unga människors liv sker digitalt och väldigt ofta inom spelvärlden. För att föräldrar bättre ska kunna stötta ungdomar i vardagen behövs större kunskap om spelen, kulturen, språket och normerna som finns inom onlinespel och e-sporten, säger Nicholas Ranégie, projektkommunikatör på Sverok.

Vad finns det för risker om föräldrar inte engagerar sig i sina barns datorspelande?
– Risken finns att det blir en destruktiv dialog mellan barn och föräldrar kring spelande. Föräldrar kan bidra till att skapa positiva normer kring spel, något som går förlorat om vuxennärvaron uteblir. Näthatet, sexismen och rasismen som gror på nätet tror jag föräldrar kan bidra till att stävja genom bli bättre på att prata med unga om vad som händer på servrarna.

Ni har tidigare släppt en e-sportsbok med code of conducts, berätta mer om den?
– Föräldrar och E-sport tar avstamp där Svensk e-sports Code of Conduct slutade. Där ville vi tillsammans med svensk e-sport skapa ett nationellt dokument som förtydligade vår gemensamma värdegrund. Den riktade sig till spelare, arrangörer och föräldrar och används idag i utbildningar, föreningar, på turneringar, fritidsgårdar och som ett sätt att visa de positiva krafterna inom organiserad e-sport. Där fanns en mindre del till föräldrar, som vi nu expanderat till en egen bok då vi sett ett behov där. Framåt kommer vi också ta fram en bok till arrangörer, med tips på hur en kan organisera mer inkluderande LAN och e-sportturneringar.

På vilket sätt hänger de här två böckerna ihop med varandra?
– Ett stort fokus för oss de senaste åren har varit att skapa en mer öppen och välkomnande miljö inom e-sport och onlinespel. De här böckerna bidrar tillsammans mot det målet och skapar en konstruktiv dialog kring normer, attityder och beteenden kring spelande.

Har du tips på spel en kan spela tillsammans med sitt barn?
– Det viktigaste är inte att spendera timmar med att spela med ditt barn, men vi föreslår att du prövar någon gång. Vill ni spela något tillsammans, speciellt inom e-sporten, då föreslår jag Hearthstone. Det är lätt att komma in i och är betydligt mer lågintensivt än de andra spelen inom e-sporten. Sen tycker att Nintendo är mästare på familjespel, så varför inte pröva Mario Kart eller Mario Maker?

/Bengt out.

Tips på frågor du kan ställa till ditt barn om onlinespel

För att skapa dialog och förståelse kring spelandet så kan du ta hjälp av de här tipsen. Visa att du värdesätter barn och ungdomars intresse – på så sätt blir det lättare att föra en konstruktiv diskussion och sätta gränser.

  • Vilka spel spelar du?
  • Vad är du bäst på i spelet?
  • Vad tycker du är svårt med spelet?
  • Vad tycker du är roligt med spelet? Vad fångar just dig?
  • Hur mycket tid tycker du är okej att lägga på att spela varje dag/vecka?
  • Skulle du vilja prata oftare med mig om vad som händer och vad du gör i i spelet, än vad du gör idag?
  • Har du varit med om att någon har skrivit elaka eller sårande saker till dig i spelet?
  • Vart går gränsen för vad som är okej att säga till sina med- eller motspelare? Får en uttrycka sig hursomhelst?
  • Vilken roll brukar du ha i spelet?

Ladda ner boken gratis på: www.esportforalder.se

Källa: Sverok