Sci-fi: Storleken är inte det viktiga, det är hur du använder det. Och Ruari Robinson vet hur man krämar ut mesta möjligt ur tre minuter och trettioåtta sekunder. I sin nya kortfilm The Leviathan jagar människan flygande Moby Dick-valar på en främmande planet i jakten på värdefull materia som djurets ägg har, vilket möjliggör resor som går snabbare än ljusets hastighet.

Och det är en mäktig visuell fest som Robinson dukar upp. Från den mäktiga vita valen till de små, gula skeppen som leder jakten och allting som har sin bas i vad som bäst kan beskrivas som en enorm flygande oljeplattform. Hur The Leviathan skulle fungera som långfilm kan man fundera på men vore det inte härligare om Robinsons tidigare, mer kittlande, kortfilm The Silent City (med bland annat Cillian Murphy) får långfilmsbehandlingen?