Fantastik: Två frågor till Magnus Hägglöv från nystartade Fantastikbokklubben.

Vad är fantastikbokklubben?
– Fantastikbokklubben är en gemensam Internetsite för distribution och information för böcker inom fantastikens områden: Fantasty, science fiction, skräck och magisk mysticism. Grunden är en förening där ett sextiotal författare och förlag gemensamt har gått ihop för att kunna arbeta ett steg närmare slutkund.
– Syftet är att kunna samla ett lättöverskådligt och kvalitativt sortiment med närmare och mer direkt information, stordriftsfördelar med priser vid ökade beställningar samt en möjlighet att kunna skapa långsiktigare kontakter med den potentiella slutkunden.
– Intervjuer görs löpande med bokklubbens olika författare, recensioner kan presenteras, författarnas tankar med nuvarande och kommande böcker lyfts fram, rabatterade priser ges vid flerboksköp och köp och distribution förmedlas enkelt och smidigt inom den gemensamma och specificerade genren.

Vad tycker ni är fantastiskt med fantastik?

– Inom fantastikens värld har man fullt spelrum att förmedla den berättelse och det budskap man vill. Idéer, händelseförlopp, intresseväckare och spänning kan skapas utan begränsningar. Fantastiken ger alltid en möjlighet till att beröra och verket kan alltid bli det som författaren eftersträvar.
– Det finns även alltid en mängd olika kanaler som man har möjlighet att nå läsaren på. Fantastiken ger oss full möjlighet att förmedla budskap till en potentiell verklighet, på samma gång som den ger oss en möjlighet att inte behöva befinna oss inom verklighetens ramar. I fantastiken kan man få uppleva så många olika världar och så många olika karaktärer och väsen.

/Bengt out.

Det här inlägget publicerades även på @barrikaden på Instagram. Följ oss där för ännu mer skoj!

Det här inlägget publicerades även på @barrikaden på Instagram. Följ oss där för ännu mer skoj och uppdateringar. Och ibland skojiga uppdateringar!